Dnes je čtvrtek 20. února 2020 a svátek má Oldřich

Rybářské kroužky při MO

2007

Rybářský kroužek dětí a mládeže MO ČRS Těchobuz byl založen v březnu 2007. Jeho vedením byl pověřen člen naší místní organizace Ing. Otakar Pejša, který má s vedením rybářského potěru dlouholeté zkušenosti. Od podzimních měsíců roku 2007 tento kroužek navštěvovalo celkem 10 dětí. V květnu 2008 byl slavnostně zakončen jeho první ročník a pro jeho absoloventy byly uspořádány rybářské závody dětí a mládeže. Bezprostředně po ukončení závodů byly všem předány povolenky k rybolovu.

2008

Druhý ročník rybářského kroužku byl započat v měsící září 2008. Nově se přihlásili tři děti ve věku 9 -12 let a dva mládežníci ve věku 14-16 let. Kroužek byl zakončen v měsíci květnu 2009 a v celém jeho průběhu jej navštěvovalo 14 dětí ve věku 8-14 let a 3 dorostenci ve věku 14- 16 let.

Druhým rybářským kroužkem, který naše MO založila je kroužek rybářů při Ústavu sociální péče v Těchobuzi. Tento pravidelně navštěvuje 6 -7 členů.

2009

V letošním roce započaly rybářské kroužky svoji činnost v měsících září a říjnu. Kroužek pro děti z pacovska a okolí navštěvuje v současné době 12 dětí. Vedením tohoto kroužku byl pověřen pan Vodička Václav. Na první zářijové seznamovací schůzce byla provedena nezbytná administrace, děti byly seznámeny s úkoly a povinnostmi, které je v nejbližších měsících čekají. Druhá schůzka kroužku byla operativně svolána do Těchobuze, kde se děti zůčastnily výlovů odchovných rybníků a každý si domů odnesl kapra.
Nový rybářský kroužek byl také založen pro děti z hořepnicka a okolí. Tento navštěvuje v současné době 6 dětí a jeho vedením byl pověřen pan Chvála Richard. První schůzka tohoto kroužku proběhla v úterý 6.října 2009 v učebně Základní školy v Hořepníku. Zde patří velký dík vedení školy za umožnění výuky v prostorách školy.

2010

V tomto roce nebyl kroužek pro děti otevírán. MO registrovala pouze 4 zájemce a nebyly tak naplněny kapacity pro otevření ročníku.

2011

V záři roku 2011 evidovala MO ČRS Těchobuz sedm nových dětí. Činnost kroužku byla ukončena v měsíci květnu 2012  rybářskými závody dětí a mládeže.

2012

V měsící říjnu 2012 se přihlásilo do rybářského kroužku dětí a mládeže devět nových dětí. Činnost kroužku byla ukončena v měsíci květnu 2013.  Rybářské závody dětí a mládeže se z důvodu nepříznivého počasí nekonaly.

2013

V měsící říjnu 2013 byl otevřen rybářský kroužek dětí a mládeže v Hořepníku. Tento navštěvuje celkem 12 dětí.  Sedm začátečníků a pět dětí druhým rokem. Vedením tohoto kroužku byl pověřen pan Jiří Šemora.

2014

Druhým rokem pokračoval kroužek dětí v Hořepníku. Jeho činnost byla zakončena rybářskými závody ve Vítovicích u Hořepníka.

2015

Rybářský kroužek dětí byl otevřen na přelomu měsíce října a listopadu v Těchobuzi. Kroužek navštěvuje pravidelně 9 dětí.  Vedoucím kroužku je Ing. Otakar Pejša.  První ročník kroužku bude ukončovat svoji činnost v sobotu 30. dubna 2016, kdy budou pro děti pořádány rybářské závody  na rybníce Daniel. Před samotnými závody jim budou předány povolenky k rybolovu.  Tento kroužek bude pokračovat druhým ročníkem v podzimních měsících letošního roku.

2016

Druhým rokem pokračoval rybářský kroužek dětí v Těchobuzi pod vedením Ing. Otakara Pejši. Tento navštěvovalo sedm dětí a byl ukončen v měsíci březnu 2017. Druhý náš rybářský kroužek v Hořepníku navštěvovalo také 7 dětí  a pracoval pod vedením Jiřího Šemory a Jaroslava Pavlů.  Mladí rybáři z tohoto kroužku skládali své první rybářské zkoušky 4. března 2017 a nutno podotknout, že velice úspěšně.  Pro děti z obou našich rybářských kroužků byly uspořádány dne 20. května 2017  ve Vítovicích u Hořepníka“ Dětské rybářské závody“.

2017

Rybářský kroužek dětí v Hořepníku  pokračuje od podzimních měsíců svým druhým rokem. Mladí rybáři se budou i nadále zdokonalovat v teorii i praxi.

2018 – 2019

Rybářský kroužek dětí organizovaný v Hořepníku, pod vedením Jiřího Šemory a Jaroslava Pavlů zahájil svoji činnost v podzimních měsících roku 2018. Navštěvuje jej 9 dětí a v průběhu měsíce února 2019 budou mladí rybáři skládat zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku. 

Rybářské úlovky

Předpověď počasí

počítadlo.abz.cz