Dnes je čtvrtek 20. února 2020 a svátek má Oldřich

Místní organizace

Z historie MO ČRS

Místní organizace Českého rybářského svazu Těchobuz

Naše poměrně mladá organizace byla založena 11. 2. 1965. Prvotním impulsem vzniku rybářské organizace bylo v roce 1962 založení „ Zájmového kroužku rybářů“, který slučoval 20 členů.

Od obce došlo tehdy k pronajmutí 8 rybníků ve výměře 9,14 ha, na kterých rybářský kroužek začal hospodařit.

Dalším důležitým krokem pro vznik rybářské organizace byla žádost z 10. dubna 1964 o přidělení a schválení nového rybářského revíru, později již sjednoceného pod názvem Trnávka 3, který zahrnoval rybníky Loudal a Daniel a jejich spojovací toky. Na počátku svého vzniku měla organizace 27 členů rozdělených do tří pracovních skupin. Každá pracovní skupina měla za úkol odpracovat na úpravách svěřených rybníků 270 hodin. Za přípravný výbor MO ČRS byl zvolen předsedou pan Stanislav Mrázek a hospodářem pan Hruška.

Naším dlouholetým členem, který vykonával funkci hospodáře místní organizace více jak 30 let byl Bohumil Mareš. Nelze však zapomenout na našeho bývalého předsedu pana Josefa Kratochvíla a další členy, kteří již nejsou mezi námi, ale výrazně se podíleli na rozvoji naší místní organizace. Zde je třeba všem bývalým členům ještě jednou poděkovat.

Přejděme však k době nedávné a současné:

V roce 1996 naše místní organizace zakoupila do svého majetku rybníky Daniel, Loudal a Kněžský a následně v roce 2004 jsme do svého vlastnictví odkoupili hospodářskou budovu (objekt bývalé drůbežárny), který slouží jako materiální základna pro činnost naší místní organizace.

V letech 2003 – 2004  jsme provedli odbahnění sportovního rybníka Daniel a následně v roce 2005 pak opravu jeho hráze a výměnu výpustního zařízení. V roce 2009 nám blesková povodeň poškodila sportovní rybník Loudal. Tento byl za přispění dotačního titulu nově zrekonstruován a odbahněn. Jeho provoz byl obnoven v měsíci prosinci 2011. V roce 2013 organizace hospodařila na 13 odchovných rybnících.

 Dále jsme v roce 2005 založili zájmový rybářský kroužek při Ústavu sociální péče Těchobuz, který pravidelně navštěvovalo šest klientů a jejich počet se každoročně rozrůstal. Těmto rybářům byl umožněn lov ryb na společnou povolenku pod vedením vedoucího kroužku. V následujících letech počínaje rokem 2014 byl ÚSP Těchobuz transformován a odstěhován. 

V březnu 2007 jsme na žádost našich členů založili rybářský kroužek dětí a mládeže, jehož vedením byl pověřen Ing. Otakar Pejša. Počet námi organizovaných dětí a mládeže se pohybuje mezi 10- 15 členy.  Do působnosti naší místní organizace, která je součástí společného rybářského hospodaření Jihočeského územního svazu České Budějovice patří tyto sportovní revíry :

421 071 Trnávka 3, 3 km 8 ha (Daniel +Loudal),

421 072 Martinický potok 2 A, rybník Martinický 7 ha,

423 030 Martinický potok 2 P, 10 km 2 ha.

Výbor místní organizace pracuje od roku 1998  pod vedením předsedy Bc. Petra Jirky.

Rybářské úlovky

Předpověď počasí

počítadlo.abz.cz